E45 ena körfältet stängt i södergående riktning

0:15 min

E45:an söder om Bohusmotet och Jordfallsbron i södergående riktning är det ena körfällt blockerat och det kan vara svårt att passera. Detta beror på en tidigare olycka på vägen.