Så lyckas andra generationens invandrare

1:43 min

Föräldrar med ambitioner för sina barn och stöd från någon ur det svenska samhället är vad som behövs för att barn till den som invandrat ska komma ut på arbetsmarknaden.

Drivna föräldrar med höga ambitioner för sina barn och rätt stöd av en enda person ur det svenska samhället, är det enda som behövs för att barn till föräldrar som invandrat ska lyckas och komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Det visar ny forskning av Pinar Aslan, lärare och forskare på Högskolan i Gävle.

– Det viktigaste är att man har rätt stöd från familjen. Men oavsett hur driven man är kan det vara svårt att realisera sina ambitioner om man inte har rätt verktyg till att göra det, säger Pinar Aslan.

Det visade sig i hennes forskning att lärare, arbetsförmedlare och socialtjänstpersonal ofta är dem som har hjälpt de här barnen att få dessa verktyg.