Radikala islamister

M vill ge Säpo pengar för punktbevakning

2:08 min

Moderaterna vill att Säpo - så snart som möjligt - ska få extra pengar för att punktbevaka potentiella terrorister.

– Tyvärr så växer ju extremismen i Sverige på olika håll och kanter. Med de här ökade resurserna, i en extra ändringsbudget som vi i Moderaterna vill att regeringen lägger fram, så skulle Säkerhetspolisen få bättre möjligheter att kunna punktbevaka personer som utgör ett hot mot vårt lands säkerhet, säger Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiske talesperson.

Partiet föreslår att Säpo ska få 115 miljoner kronor extra för nästa år.

På begäran av Moderaterna hålls i dag en så kallad särskild debatt i riksdagen om regeringens hantering av de sex radikala islamister som Säpo betraktar som ett säkerhetshot - men som inte kan utvisas.

Bakgrunden är att regeringen har beslutat att utvisa sex radikala islamister som bedöms utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Men eftersom männen riskerar förföljelse eller tortyr i sina hemländer så kan de inte utvisas just nu - och har släppts ur förvar.

När en utvisning inte kan verkställas, så åläggs personen vanligtvis att regelbundet gå till polisen. Den som bryter mot den så kallade anmälningsplikten döms till böter eller fängelse i högst ett år. Centerpartiet föreslår nu att straffet ska skärpas.

– Jag vill att samhället ska visa hur allvarligt vi ser på anmälningsplikten, att brott mot anmälningsplikten normalt ska ge fängelse och sedan är det viktigt att det utgör en ny rättslig grund för att låsa in personer, säger Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin.

Tanken är att de som har misskött sin anmälningsplikt omedelbart ska kunna frihetsberövas och placeras i förvar, i väntan på en fängelsedom eller på att utvisningen kan verkställas. Avsikten är att förhindra att de här personerna kan planera och genomföra illdåd i väntan på rättegång och dom, förklarar Johan Hedin.

– Det innebär att vi skyddar Sverige mot terroristattacker på ett sätt som inte sker i dag.

Centerpartiet vill att den utredning som just nu ser över lagen om särskild utlänningskontroll ska få ett tilläggsdirektiv, och hoppas på att få regeringen med sig.

– Jag tycker att det är en idé som skulle kunna lösa ett konkret problem, säger Johan Hedin.