Ny FOI-rapport

FOI: Kinesiska investerare köper svenska företag

2:15 min

En ny kartläggning som Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, har gjort visar att allt fler svenska företag köps upp av kinesiska investerare. Många av företagen har verksamheter inom områden som den kinesiska staten pekat ut som särskilt intressanta.

– Det har varit väldigt mycket som har skett inom industriella produkter och maskiner, biotech inom ICT och elektronik, och det går ju väldigt mycket i linje med vad man är intresserad av från kinesiskt håll, säger Jerker Hellström, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut.

FOI har kartlagt 51 fall där kinesiska företag eller privatpersoner har köpt upp svenska företag. De flesta köpen har skett under de senaste tre åren. Ett par av de svenska företag som nu kontrolleras av kinesiska ägare är SF Bio och hotellkedjan Radisson. Kinesiska ägare har också minoritetsposter i Spotify och Volvo.

Men intressantare, menar Jerker Hellström på FOI, är förvärven av företag inom industriteknik och biokemi - företag med verksamhet som ligger i linje med den kinesiska statens utvecklingsstrategi, och där det varit mindre känt att de kommit i kinesisk ägo.

– En sån sak som förvånade oss var att det var så pass många mindre företag med intressanta teknologier som inte hade noterats tidigare, och det har nog att göra med just att det är små företag, säger Jerker Hellström.

Kartläggningen från FOI är den första i sitt slag och den görs på uppdrag av utrikesdepartementet. Den är ett led i en mer försiktig syn på kinesiska investeringar i Europa. Men meningen är ändå inte att stigmatisera kinesiska investeringar, enligt Jerker Hellström.

– Skälet till att vi tittat på just kinesiska investeringar är att det har ökat så pass mycket och därför hamnat i blickfånget, och det gäller inte bara i Sverige utan i Europa och i resten av världen. Det finns inget kontroversiellt med att granska investeringar. Jag tycker snarare att det är kontroversiellt att vi inte har gjort det hittills.