Narkotika

Antalet dödliga överdoser minskar

1:27 min

Under 2018 minskade antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige med tio procent jämfört med året innan. Minskningen beror enligt Folkhälsomyndigheten främst på färre dödsfall på grund av fentanylliknande substanser.

"Att färre dör tyder på att insatserna som gjorts för att begränsa tillgängligheten av dessa substanser gett effekt", säger utredaren Mimmi Eriksson i ett pressmeddelande.

Enligt statistiken skedde totalt 566 narkotikarelaterade dödsfall i fjol, att jämföra med 626 dödsfall 2017.

Bland dem som dör av överdoser är 70 procent män och den vanligaste orsaken är opioider, en grupp substanser till vilka både fentanyl och heroin räknas. Dessa substanser förekom i 86 procent av fallen med dödlig utgång enligt myndigheten.

Under 2018 vidtogs dessutom flera åtgärder för att göra läkemedlet naloxon, som används för att häva överdoser, mer tillgängligt för personer i riskzonen, samt för närstående och personal inom räddningstjänsten.

Statistiken visar också att den vanligaste narkotikatypen är cannabis och att användningen av så kallade psykoaktiva substanser bland skolelever fortsätter att sjunka. Under 2018 uppgav 0,8 procent i årskurs nio och 1 procent i andra gymnasieåret att de någon gång använt sådana substanser.