Tobakslagen

Färre säljer tobak i Hylte

1:31 min

Sen den nya tobakslagen trädde i kraft 1 juli i år har fem av 18 handlare i Hyltes kommun slutat sälja tobak för att det blir för dyrt.

Den nya tobakslagen innebär bland annat att de som säljer tobaksvaror måste söka tillstånd hos kommunen som sen har rätt att ta ut en anmälningsavgift. Det ställs också hårdare krav på handlarna.

I Hylte kommun har den tidigare anmälningsavgiften höjts från 920 kronor till en prövningsavgift på 7360 kronor.

– De små företagarna har valt att inte söka om tillstånd för att det blir för dyrt, säger Jasmine Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Hylte kommun.