درخواست بودجه‌ی اختصاصی برای مبارزه با تروریسم

1:59 min

حزب مودرات خواستار بودجه‌ای ویژه برای کنترل افراد مظنون به تروریسم شد. انگیزه‌ی این پیشهاد به طور مشخص، حکم اخراج شش نفراز چهره‌های مذهبی مسلمان از سوئد عنوان شده است که از نظر حقوقی عملی شدن تصمیم اخراج آنها در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

در این رابطه حزب مودرات خواستار بودجه‌ای ویژه به مقدار ۱۱۵ میلیون کرون برای سال آینده شده است.

یوهان فورشل، سخنگوی سیاست حقوقی حزب مودرات در این زمینه می‌گوید که با این بودجه‌ی اضافی، پلیس امنیتی سوئد امکانات بهتری برای کنترل افرادی که حضور آنها در این کشور امنیت ملی سوئد را در معرض خطر قرار می‌دهد، به دست می‌آورد.