Miljoner till forskning

Så ska historieforskning höja skoldebatten

1:19 min
  • Den svenska utbildningshistorien är för dåligt utforskad – debatten om svenska skolan blir lidande.
  • Universiteten i Umeå, Stockholm, Uppsala och Örebro får nu dela på 38 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att forska om svensk utbildningshistoria.
  • "Debatten är i väldigt stor utsträckning inte förankrad i historisk verklighet", säger Anna Larsson, professor och forskningsledare vid Umeå universitet.