کیفرخواست برای نماینده حزب دموکرات‌های سوئد در پارلمان اروپا

1:28 min

  به گفته‌ای سخنگوی دادستانی سوئد، برای پتر لوندگرن، نماینده‌ی حزب دموکرات‌های سوئد در پارلمان اروپا کیفرخواستی مبنی بر اتهام مزاحمت جنسی صادر می‌شود.

 این تعقیب جزایی مربوط به اتهامی در مورد ایجاد مزاحمت جنسی  لوندگرن به یکی از همکاران زن خود در ماه مارس سال جاری در یک میهمانی است.

موضوع مزاحمت جنسی در ماه مه امسال در آستانه‌ی انتخابات پارلمان اروپا  در روزنامه اکسپرسن گزارش شد. پتر لوندگرن در همان زمان در مصاحبه‌ای اعلام داشت که این گزارش اغراق آمیز است، هرچند که وی کاری را که مزاحمت جنسی عنوان شده بود ، یعنی دست زدن به سینه‌ی همکار زن خود را تکذیب نکرد و علت این عمل خود را مستی زیاده از حد توصیف کرد.