Klagomål i vården

Utredaren: Vi tror på en väg in för patienters klagomål via 1177

2:04 min

Flera inom Region Skåne tycker att det finns för många vägar in för patienter som behöver klaga på vården. En del vill se en väg in via 1177 Vårdguiden. Den här lösningen får nu stöd i en ny utredning.

Det kan vara ett problem om patienter får olika service och bemötande i olika regioner.

  • Myndigheten Statskontoret som har utrett det nya sättet att klaga på vården föreslår nu att regeringen ger fortsatt ekonomiskt stöd åt regioner och kommuner som vill ge patienter möjlighet att klaga via 1177 Vårdguiden.
  • Det borgerliga regionstyret vill i stället att patientnämnden i Skåne blir en väg in för klagomålen. Idén har stöd hos Socialdemokraterna som vill att patientnämnden blir enda vägen in. Men Statskontoret ser vissa problem med en sådan lösning.

Klagomål i vården – ett samarbete mellan P4 Kristianstad och Kristianstadsbladet

Det nya systemet för att klaga på sjukvården skulle göra det enklare och säkrare för patienten. Vår granskning visar att patienter känner sig som både vinnare och förlorare när de vänder sig till sjukvården med sitt klagomål. P4 Kristianstad och Kristianstadsbladet har valt att samarbeta för att granska det nya systemet där patienten eller den närstående ska vända sig till vårdgivaren i första hand. Tidigare kunde den klagande vända sig direkt till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tanken är att patienter ska få svar snabbare på sina klagomål och att patientsäkerheten ska stärkas. Hur blev det? Följ bevakningen i P4 Kristianstad och Kristianstadsbladet.