Stadsodlingars påverkan på vattnet undersöks

1:43 min

Stadsodlingar har många fördelar men skulle kunna påverka vattenmiljön negativt.

Det kan handla om att näringsämnen som kväve och fosfor läcker ur stadsodlingarna och ut i vattensystemet.

– Stadsodlingarna ligger nära det urbana vägnätet och avloppssystemet kan näringsämnen snabbt komma ut i vattnet. Men vi vet inte om det här är ett problem än, säger Genivieve Metson som nu fått nästan åtta miljoner kronor för att ta reda på hur de negativa effekterna på vattnet kan undvikas.