Varningsbrev

Växjöbostäders nya strategi – bli snällare

1:48 min

Från och med den 1 november skickar Växjöbostäder ut ett varningsbrev till störande hyresgäster. Tidigare medföljde en debitering men den är nu borttagen.

– Hyresgästerna tycker det har varit lite brutalt, säger Martin Eneborg, ansvarig för Bostadssociala gruppen i det kommunalägda hyresbolaget Växjöbostäder.