Natur

Stort EU-projekt: Ål- och laxyngel släpptes ut i Rönne å

0:58 min

Under fredagen invigdes Life Connects, ett av Europas största vattenrestaureringsprojekt, vid Klippans kraftstation. Projektet ska bland annat stärka hotade fiskebestånd.

Life Connects har en budget på drygt 100 miljoner kronor för att under sex år förbättra vattenkvalitet, stärka hotade fiskbestånd och biologisk mångfald i sju vattendrag i Skåne, Blekinge och Kalmar län: Rönne å, Mörrumsån, Emån, Helge å, Virån, Alsterån, och Verkeån.

Projektet ska förbättra tillgången till vatten av god kvalitet och bidra till en ökad biologisk mångfald.