Jämtland

Vargrevir hotar sameby – en tredjedel av renarna har dödats

2:23 min

Tåssåsens sameby i västra Jämtland uppger att en tredjedel av byns renar dödats av flera olika rovdjur. Totalt handlar det om närmare 2000 renar det senaste året, och läget har förvärrats sedan det i våras för första gången tilläts ett vargrevir i området.

– Det var blodspår överallt och spår efter jakt, så jag förmodar att det ligger fler renar där, säger Renskötaren Nils Anders Jonsson.

En varg avlivades genom skyddsjakt i onsdags, men det finns beslut om skyddsjakt på ytterligare två vargar i området. Det finns också ett politiskt beslut att en sameby inte ska behöva förlora mer än tio procent av djuren i rovdjursangrepp.

Enligt Emma Andersson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Jämtland, är rovdjurstrycket väldigt högt. Bland annat finns det 200 fler björnar än önskat. Länsstyrelsen är också kritiskt mot beslutet att det nu tillåts vargrevir i ett område där det bedrivs renskötsel.

– Just varg är väldigt problematiskt för renar och rennäring. Det gör stor skada på väldigt kort tid, säger Emma Andersson.

Det var i våras som Naturvårdsverket fattade beslut om att höja miniminivå till 300 vargar, efter direktiv från riksdagen om en livskraftig vargstam i Sverige.

Tidigare har det inte funnits vargrevir i de fyra nordligaste länen. Att det gjordes undantag för Jämtland beror på att det finns två vargrevir på gränsen mellan Jämtlands och Gävleborgs län.

Marcus Öhman, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, säger att myndigheten bara följer sitt uppdrag, men beklagar situationen för Tåssåsens sameby.

 – En tredjedel är långt över en toleransnivå på tio procent, och jag beklagar att det är så. Men vi har de riktlinjer vi måste förhålla oss till, säger Marcus Öhman.

Renägaren Nils Anders Jonsson har liten förståelse för det beslutet.

– Vargsituationen har verkligen eskalerat på 2000-talet. Jag skulle önska att de som fattat så här galna beslut på att inhysa vargrevir på ett renskötselområde skulle veta att det inte alls fungerar, säger Nils Anders Jonsson.