Långlyssning: Vill M privatisera vårdens finansiering?

8:14 min

Benjamin Dousa på MUF och Irene Svenonius (M) har föreslagit att svensk sjukvård ska finansieras via privata sjukvårdsförsäkringar.

Båda förespråkar den modell som finns i Nederländerna där 65 procent av sjukvården finansieras via privata, obligatoriska sjukvårdsförsäkringar och 35 procent av staten.

Benjamin Dousa, ordförande för Moderaternas ungdomsförbund och Irene Svenonius, Stockholms finansregionråd och medlem i Moderaternas partistyrelse, vill också avskaffa regionerna, det som förut hette landsting.

Men vad vill partiledningen? På partistämman i oktober beslutades att en arbetsgrupp ska se över sjukvårdens framtida finansiering och presentera förslag i god tid till nästa val. Camilla Waltersson Grönvall som är Moderaternas socialpolitiska talesperson välkomnar debatten.

Välfärdsforskaren John Lapidus på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har i samarbete med det fackliga idéinstitutet Katalys skrivit boken Vårdstölden. Han menar att det finns stora jämlikhetsproblem den nederländska systemet.