Miljö och klimat

Få anställda driver miljöfrågor

1:54 min

Enligt ny forskning vid Uppsala universitet är det endast mellan fem och åtta procent som uppger att de leder ett klimat- eller miljöinitiativ på sin arbetsplats.

– Miljö är ju väldigt påtagligt, vi matas dagligen med olika budskap. Men det händer mindre grönt i offentlig och privat sektor än vad det pratas om. Speciellt i offentlig sektor ser vi att det sker väldigt lite aktivitet, säger Katarina Blomkvist, forskare vid företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

I rapporten har forskarna ställt frågor till 4000 personer som arbetar inom privat och offentlig sektor. Rapporten visar på att en låg andel av de anställda som tillfrågats driver klimat- och miljöfrågor. De initiativ som tas kommer oftast från företagens och organisationernas ledningar och styrelser, men enligt Katarina Blomkvist finns en hel del mer att önska i det arbetet.

– Vad gäller styrelser ser vi att det är väldigt få som har det återkommande på dagordningen och man har heller inga tydliga mål uppställda till grön innovation eller grön förnyelse eller omställning. De roller vi ser styrelsen axla, det är mer att ta initiativ eller inspirera till grön omställning.

I FN:s Agenda 2030 för ett miljömässigt hållbart samhälle anges näringslivet som en viktig del för att åstadkomma den omställning som krävs för att miljömålen ska förverkligas. Därför anser Katarina Blomkvist att det är viktigt att såväl privat som offentlig sektor involveras mer i miljöarbetet.

– Om man tycker att det är viktigt att ställa om till ett grönt hållbart näringsliv, då är det ju jätteviktigt att få med sig företagen och offentlig sektor.