För att höja EU:s mål

MP vill se svenskt klimatsamarbete i EU

2:02 min

Miljöpartiet föreslår svenskt samarbete över partigränserna i EU-parlamentet i syfte att höja EU:s klimatmål.

Med sex ledamöter i parlamentets miljöutskott har Sverige en unik möjlighet att påverka tycker miljöpartisten Pär Holmgren.

– Jag har full respekt för att olika partier ser olika lösningar på klimatutmaningen, vissa är kanske för kärnkraft, andra är emot. Men det viktiga är att vi enas. Med den situation som vi befinner oss i, det som man ibland beskriver som ett klimatnödläge, så måste vi börja leverera det som forskningen säger.

Pär Holmgren vill se ett formellt samarbete med de andra svenskarna i EU-parlamentets miljöutskott. Sammanlagt är de sex stycken, från alla svenska partier förutom KD och Sverigedemokraterna.

Genom att samarbeta hoppas Holmgren att svenskarna i utskottet skulle kunna driva på i sina respektive partigrupper för att höja EU:s klimatmål så att det ligger i linje med målen i Parisavtalet.

– Det är ju då nedskärningar av utsläppen på 65-70 procent, åtminstone, till 2030.

Idén är än så länge inte förankrad med de andra partierna. Men Pär Holmgren argumenterar att detta inte borde handla om partipolitik. Han pekar på vetenskapen, däribland rapporter från FN:s klimatpanel IPCC, som säger att det mål EU har i dag – att utsläppen ska minska med 40 procent till år 2030 jämfört med 1990 års nivå – är långt ifrån tillräckligt.

Inte heller förslaget om höjt mål till 55 procent räcker för att nå målet om att hålla nere den globala uppvärmningen under 2 grader.

Men att gå så långt som uppåt 70 procent utsläppsminskning till 2030 som Miljöpartiet vill – det är en målsättning som få ställer sig bakom.

Pär Holmgren medger att det kan bli svårt att få med alla de andra på 70-procentståget men hoppas ändå att ett eventuellt samarbete i alla fall ska leda till högre mål än i dag.

– Den ultimata målsättningen är så klart att alla landar i minst 65-70 procent, det som vetenskapen kräver. Men en första målsättning är väl att de här svenskarna börjar driva på frågan ännu mer i sina respektive grupper och flyttar sina respektive mål framåt.