Global kritik mot svenskt beslut

Forskare protesterar mot gallring av mänskliga kvarlevor

3:00 min

Forskare från hela världen protesterar mot utgallringen av mänskliga kvarlevor som Västarvet i Västra Götalandsregionen beslutat om. Oersättliga vetenskapliga värden går förlorade, menar kritikerna.

– Det tyder på okunnighet och jag undrar hur det här beslutet har kunnat tas. Det finns ingen grund för att påstå att de inte har något vetenskapligt värde för det har dom definitivt, säger Jonny Geber, lektor vid universitet i Edinburgh.

Tvisten handlar om ett hundratal föremål av mänskliga kvarlevor. Personalen på Naturhistoriska museet menar att cirka 80 procent har sådant värde att det borde sparas. Ledningen för Västarvet, som sorterar under Västra Götalandsregionen, beslöt att alla föremål utom fyra på olika sätt ska avyttras.

Störst symbolvärden har fostren av de siamesiska tvillingarna som funnits i samlingarna sedan mitten av 1800-talet och som lämnats till kremering.

Programmet Godmorgon Världen har läst mejl till Västarvet från forskare i Europa, USA, Australien och Nya Zeeland som protesterar mot att samlingen förstörs. Jonny Geber trycker bland annat på det medicinhistoriska värdet. Att forska på kvarlevor från 1800-talet kan till exempel ge viktiga svar hur vi ska klara dagens antibiotikaresistens.

– Man ser hur sjukdomarna bildats före antibiotika behandlingen och kan lära sig hur de utvecklades och det hjälper till att utveckla den medicinska kunskapen framåt också, säger Jonny Geber, lektor vid universitet i Edinburgh.

Det finns många svåra etiska avvägningar kring vad som ska visas och bevaras. Sammanhang och bakgrundskunskap är några viktiga aspekter som enligt Västarvets ledning saknas till föremålen och minskar det vetenskapliga värdet.

– Respekt för människan och respekt för kunskap och då tänker jag i vissa fall så få dokumentationen vara tillräcklig att vi inte kommer längre och då får dokumentationen bli det som vi för över, säger Pernilla Schedin, som är områdeschef på Västarvet.

Positionerna är låsta. Beslutet om att samlingen ska bort ligger fast men Kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg har stoppat både kremeringar och jordfästningar innan läget klarnar. I januari kommer riksantikvarieämbetet med en ny vägledning angående mänskliga kvarlevor men den kommer inte göra skillnad säger Västarvet.

– Västarvets rensning är så vitt jag vet är unik. Det finns inget annat museum som gått så hårt fram med att ta bort material, säger Staffan Lundén, doktor i arkeologi vid Göteborgs universitet.