Försöket förlängs.

Allt fler i USA betalar tillbaka sitt CSN-lån

2:06 min

Allt fler betalar tillbaka studielånen, inte minst i USA. En privatdetektiv i USA har anlitats av CSN att driva in över en miljon kronor från låntagare som inte betalat tillbaka sina studielån.

Försöket bedöms så framgångsrikt att myndigheten nu planerar för en fortsättning, menar Linda Edlund, kontorschef Centrala studiestödsnämnden, CSN:

– Förhoppningen är att vi ska komma i kontakt med så många som möjligt av de 2500 som vi saknar återbetalning ifrån i USA.

Vad finns de för förutsättningar för att ni ska lyckas med det?

– Vi tror att förutsättningarna är goda utifrån att vi har lyckats bra med de arbete som vi har inlett med att få återbelåningar av de utlandsbosatta. Ett projekt som pågått de senaste åren, säger Linda Edlund.

CSN har anlitat en privatdetektiv i USA som har haft tillgång till register i USA som CSN inte har tillgång till. Där har privatdetektiv kunnat hinna 95 procent av de 85 personerna som inte betalar tillbaka sina skulder till CSN.

Samarbetet bedöms så framgångsrikt av myndigheten att man nu planerar för ett fortsatt arbete med hjälp av detektivhjälp för att hitta låntagare som har stora skulder.

I USA finns det cirka 10 000 återbetalningsskyldiga svenska låntagare, varav cirka 2500 låntagare benämns av CSN som "dåliga betalare", det vill säga någon som exempelvis inte betalat av på sina studielån under tre års tid.