Får över 22 procent

Sannfinländarna störst i ny mätning

1:20 min

I Finland går landets största oppositionsparti Sannfinländarna starkt framåt och är det klart populäraste partiet.

Det finns framför allt två orsaker till att det går bra för partiet, säger Hufvudstadsbladets ledarskribent Susanna Ginman.

– Det ena är det gamla vanliga, det vill säga invandring där de använder uttrycket "skadlig invandring" rutinmässigt.

– Det andra sen förra våren är klimatet, där de inte förnekar klimatförändringen eller människans påverkan, men säger att vi inte behöver göra någonting för vi har redan gjort så mycket och det är en droppe i havet, säger hon.

Enligt en mätning i Finlands största dagstidning Helsingin Sanomat, är oppositionspartiet Sannfinländarna det största partiet med ett stöd på över 22 procent. Stödet för partiet har stadigt vuxit på sistone och en mätning gjord av Yle i början av november visar på samma trend.

– Både de här mätningarna och forskning visar att Sannfinländarna har stöd i hela landet, i i stort sett alla befolkningsgrupper och också alla åldrar. Den enda skillnad man kanske kan se är att andelen män är klart större än andelen kvinnor.

Det var riksdagsval i Finland i april och Socialdemokraterna vann med mycket knapp marginal. Men sedan dess har stödet för statsminister Antti Rinnes parti sjunkit och partiet ligger nu på tredje plats efter näst populäraste moderata Samlingspartiet, enligt Helsingin Sanomat.

Enligt Yles mätning i början av november är stödet för Socialdemokraterna ännu lägre och partiet skulle ha halkat ner till fjärde plats. Det sjunkande stödet kan enligt Ginman förklaras av att det dels handlar om ett statsministerparti och att statsministern kanske helt enkelt inte är så populär. Men det finns också andra förklaringar tror hon.

- Den här regeringen har väldigt mycket vilja och fina målsättningar kan man säga och de avviker väldigt bjärt från den förra regeringen på många punkter. Men de som de inte nu har lyckats med riktigt är att visa att de är i gång.