Global rörelse

Ökad press på världens ledare när klimatmötet inleds

1:28 min

I dag inleder FN årets globala klimatmöte, COP 25 i Madrid. Sedan förra året har pressen ökat från alla människor världen över som har gått ut på gatorna med krav på snabbare klimatåtgärder.

– Det är vår tids viktigaste fråga. Det finns inget viktigaste just nu för oss att lösa, säger Alexander, intervjuad av Göteborgs-Posten.

Alexander är en av alla demonstranter som senast i fredags i bland annat Göteborg, Bonn, Istanbul höjt rösterna för klimatet i Greta Thunbergs anda. Det är en global rörelse med många otåliga inför klimatmötet i Madrid.

Dit räknas också alltfler människor, som det senaste året sett sina hem och skogarna brinna, eller orkanernas förödelse, som en förvarning om vad som väntar i en värld med allt varmare klimat .

Men när det kommer till klimatpolitik, så finns en ovilja att agera från viktiga länders ledare, till exempel USA:s och Brasiliens.

Brasilien bromsar till exempel en viktig fråga för FN:s klimatmöte i Madrid, om hur länder ska hjälpas åt att minska utsläpp utan att åtgärderna dubbelräknas, och att man då riskerar att inte nå målen.

För Sverige är det viktigt att reglerna blir bra, säger chefsförhandlare Mattias Frumerie.

– Vad vi inte vill se från svensk sida och från EU:s sida, är att man ska kunna tillgodoräkna sig utsläpp i flera olika länder. Ska man ha en sån typ av handel måste de utsläppen redovisas bara i ett land, säger han.

Inför FN-mötet har flera olika forskarstudier visat att klimatarbetet måste ta en drastisk vändning för att klara Parisavtalets mål att jordens temperaturökning ska hejdas vid 1,5 grad. Några färska exempel:

  • En forskargrupp, vid Potsdaminstitutet och Stockholm Resilience Centre bland annat, beskriver i tidskriften Nature flera tecken på att klimatförändring kan ge så kallade tröskeleffekter tidigare än man förut antagit.

  • Enligt FN:s miljöorgan UNEP måste länder femfaldiga de åtgärder de lovade i Parisavtalet. Ju längre de väntar, desto större ansträngningar kommer att krävas.

  • De stora globala planer som finns på att bygga ut fossil energi går stick i stäv med utlovade klimatåtgärder. "The Production Gap Report" skriver att 27 länder producerar kol gas och olja som orsakar 90 procent av de globala utsläppen.

  • Utsläppen ökade med 1,5 procent när vi borde minska med 7,6 procent per år om vi ska hejda uppvärmningen vid 1,5 grader till år 2030, enligt FN-rapporten "Emissions Gap Report", om gapet mellan klimatkrav och verkliga utsläpp.

Därför pressar FN på för att fler länder ska åta sig mer för att sänka utsläppen och dämpa effekterna av ett förändrat klimat.

Men de här åtgärderna stäms av först nästa år, när länderna ska förnya sina åtaganden till Parisavtalet. Så svaren på den frågan kan inte väntas nu i Madrid.