Frivilliga i sökinsatser kan skapa problem

8:37 min
  • Varje år försvinner tusentals personer i Sverige och inte sällan engagerar sig frivilliga i sökandet. 
  • Men är det alltid till fördel för sökandet när många i en bygd kommer för att hjälpa till att leta? Och hur tar man tillvara på engagemanget på bästa sätt?
  • Hör Rebecca Stenberg, räddningsforskare vid Linköpings universitet, och Anders Leicht som är polis och ansvarig för ämnet räddningstjänst på Poliskompetensenheten.