Ekonomi

Göteborg går mot strömmen – växer

1:28 min

Trots att ekonomin håller på att mattas av fortsätter Skandinaviens största exportstad, Göteborg, att växa. Antalet anställda i utländska företag i Göteborgsregionen blir också stadigt allt fler, visar en sammanställning från det kommunägda utvecklings- och investeringsbolaget, Business Region Göteborg.

Förra året var drygt 92 000 personer anställda något av de 3000 utlandsägda företagen i Göteborgsregionen. Enligt kommunägda Business Region Göteborg handlar det om utlandsägda företag från totalt 55 olika länder.

Om man ser till hur många anställda som finns i utlandsägda bolag så dominerar Kina med sitt ägande i Volvo Cars och Cevt men också Frankrike med bolag som Keolis, Alten och Sodexo.

Just utländska äganden är en slags motor i utvecklingen av Göteborgsregionen med 1,2 miljoner invånare eftersom hela Göteborg växer ordentligt, säger Henrik Einarsson vid Business Region Göteborg.