مشارکت نظامی سویدن در افغانستان ادامه خواهد یافت

1:58 min

کمسیون امور خارجه و دفاع در پارلمان پیشنهادی را مبنی بر تمدید مشارکت نظامی سویدن در امور آموزشی و مشاورتی در افغانستان در سال ۲۰۲۰ آماده کرده‌است. به تاریخ چهارم دسمبر قرار است پارلمان در مورد این پیشنهاد بحث کند و تصمیم بگیرد.

از سال ۲۰۱۵ به این‌سو سازمان نظامی ناتو به دعوت دولت افغانستان، خدمات آموزش نظامی و مشاورتی به آن کشور ارائه می‌کند. هدف این سرمایه‌گذاری‌ها بلندبردن سطح توانایی نیروهای نظامی افغانستان در تامین امنیت کشور است که بتوانند خودکفا شوند و امور امنیتی را به‌طور مستقلانه انجام بدهند.

نیروهای آموزشی سویدن در افغانستان به حداکثر ۵۰ تن می‌رسد. در صورت نیاز و در حالات اضطراری این تعداد به‌طور موقت می‌تواند به ۱۵۰ تن افزایش یابد.

تنها دو حزب دموکرات‌های سویدن و حزب چپ طرفدار تمدید مشارکت نظامی سویدن در افغانستان نیستند و به همین خاطر به این پیشنهاد نه می‌گویند.