ANTISEMITISM

Hot vardag för judar

1:58 min

Antisemitiska hot och trakasserier har blivit vardag för många judar.
Något som kan göra det svårt för judar att vara sig själva.

Det är svårt att vara sig själv fullt ut, säger en judisk kvinna, mamma till barn på judiska Hillelskolan. Av risk för hot gör att hon inte vill uppge sitt namn:

– Det är väldigt, väldigt sorgligt att det är så. Och det är ju kanske det om någonting som gör att vi i bland haft funderingar på att kanske flytta till ett annat land där det skulle vara enklare att vara dom vi är fullt ut.

Antalet anmälningar om antisemitiska brott har ökat enligt den senaste rapporten från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet. Från 182 anmälningar 2016 till 278 stycken 2018.

Men det finns ett stort mörkertal, många som utsätts för antisemitiska brott anmäler inte till polisen, för att de inte blivit tagna på allvar eller för att utredningarna läggs ner för snabbt. Polisen är medveten av problematiken försöker nu hitta sätt att få fler att anmäla och öka kunskapen inom polisen.

Shari Tingman är tillförordnad gruppchef och förundersökningsledare vid Stockholmspolisens demokrati- och hatbrottsgrupp:

– Det är många som berättat att man får väldigt dåligt bemötande. Där tror jag det handlar mycket om okunskap och vi måste gå ut och informera och utbilda oss själva för att vi ska förstå kulturen ute i samhället. Kan inte polismyndigheten förstå kulturen, hur ska vi då kunna arbeta med det som händer där ute, säger Shari Tingman.

Mamman till barnen på den judiska skolan menar att det påverkar dom, att det hela tiden finns i bakgrunden, men att det inte går att tänka på hela tiden:

– Det får man på något sätt försöka lägga bakom sig. man får försöka ha någon slags normal vaksamhet, men utan att det tar över så att man inte kan leva normalt, säger hon.