SJUKRESOR

38 mil utan kund – sjukresebilar rullar tomma

2:23 min

Nitton mil för att köra en kort sjukresa och nitton mil tillbaka. P4 Väst har granskat hur sjukresebilar kör tomma långa sträckor för att hämta sina kunder. Detta trots att regionens kostnad för sjukresor skenar.

I oktober tog regionstyrelsen ifrån de lokala sjukvårdsnämnderna ansvaret för sjukresorna i regionen, kostnaderna hade stigit alltför mycket och utreds nu. Trots det rullar många bilar tomma, mil efter mil i regionen, för att köra kunder korta sträckor på en ort långt hemifrån.

– Jag fick en körning till Borås sjukhus. Jag åkte tom dit, körde en kort sträcka väl på plats för att sedan köra hem igen ensam i bilen, berättar en förare från norra Dalsland.