Dubbla avhopp från Nobelkommittén

2:27 min

Nobelkommittén skakas nu av två avhopp. Först ut med beskedet var författaren och journalisten Kristoffer Leandoer. Även författaren Gun-Britt Sundström lämnar kommittén, enligt Svenska Akademien.

Hör en intervju med Kristoffer Leandoer via ljudlänken under artikeln

I en text i Svenska Dagbladet skriver Kristoffer Leandoer att han "varken har tålamod eller tid att vänta in resultatet av det förändringsarbete som satts i gång" och att "Akademien och jag har för olika tidsuppfattning, ett år är alldeles för lång tid i mitt liv och alldeles för kort i Akademiens".

Han vill dock inte konkretisera vad som borde ändras i snabbare takt.

- Det handlar om arbetet i kommittén för att få fram Nobelpriset, men hur har jag jättesvårt att gå in på. Jag har skrivit på en sekretessförbindelse, det var kanske det dummaste jag gjort i hela mitt liv men jag kan inte ställa mig utanför den, jag kan inte gå in på några detaljer, säger han till TT.

TT: Man har tidigare fått intrycket att arbetet i kommittén har fungerat bra. Har det hänt något nyligen som påverkat din syn på arbetet, eller är det ett långvarigt problem?

- Det sitter delvis i själva konstruktionen med en extern kommitté som har två år på sig och akademiledamöterna som har resten av livet på sig. Delvis är det en fråga om öppenhet, jag vill ha en större grad öppenhet i arbetet, jag vantrivs med att smyga med vad jag gör.

TT: Av dina svar kan man få uppfattningen att du och de externa ledamöterna, som endast sitter i två år, inte har tillräckligt inflytande för att arbetet i kommittén ska kännas meningsfullt?

- Nej inte för mig personligen. Det betyder inte att det inte kan vara djupt meningsfullt för de andra.

Den 1 december gick Kristoffer Leandoers förordnade ut vilket är anledningen till att hans avhopp kom just nu. Han bestämde sig för att inte fortsätta ett år till.

Beslutet att hoppa av Nobelkommittén har ingenting att göra med debatten kring Peter Handkes Nobelpris.

- Nej, säger Kristoffer Leandoer.

- Kontroverserna kring Handke kom efter beslutet att ge honom priset.

Även Gun-Britt Sundström lämnar Nobelkommittén, meddelar Mats Malm, ständig sekretare i Svenska Akademien.

"Det är tråkigt att Gun-Britt Sundström och Kristoffer Leandoer lämnar Nobelkommittén, de har varit mycket värdefulla där", skriver Malm i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet från Svenska Akademien fortsätter Malm med att tacka Gun-Britt Sundström och Kristoffer Leandoer för deras insatser i Nobelkommittén.

"Vi är tacksamma för den betydande insats de gjort under året och vi ser nu över hur Nobelkommitténs arbete skall organiseras inför 2020 års Nobelpris i litteratur."

Anders Olsson, ordförande för Nobelkommittén, bekräftade tidigare att Kristoffer Leandoer har valt att hoppa av arbetet i kommittén.

- Jag fick besked av honom i går att han lämnar kommittén. Men jag vill inte kommentera det utan vi går vidare i vårt arbete. Det är allt jag kan säga – det här är något vi inte säger något om hur arbetet har fortlöpt i kommittén.

TT: Tidigare har man fått intrycket att arbetet har fungerat väl i kommittén?

- Ja, det är mitt intryck, men jag vill inte säga mer än så. Nu får vi se framtiden an och arbeta vidare.

TT: Hur stor skada orsakar det Akademien när ett sådant här besked kommer under Nobelveckan?

- Jag vill inte säga något om det nu. Vi får diskutera hur vi går vidare, det ska säkert gå bra, det tror jag.

TT: I SvD säger han att han hoppar av för att förändringsarbetet går för långsamt. Hur kommenterar du det?

- Vi fortsätter med vårt förändringsarbete och vi är alla otåliga med arbetet – där är det ingen skillnad i synsättet, skulle jag säga. Vi kommer att gå vidare och det kommer säkert att bli bra nästa år.

Nobelstiftelsens vd Lars Heikensten meddelar via presschefen att han inte kommenterar Leandoers beslut att lämna Nobelkommittén.

Nobelkommittén ligger inom Svenska Akademiens domän och det ankommer inte Nobelstiftelsen att kommentera enskilda medlemmars val, säger Mikael Östlund, presschef för Nobelstiftelsen, till TT.

Kristoffer Leandoer är en av de fem externa sakkunniga som presenterades som ledamöter till Nobelpriskommittén i slutet av 2018. De andra är Rebecka Kärde, Mikaela Blomqvist, Henrik Petersen och Gun-Britt Sundström. Deras kontrakt sträcker sig över en tvåårsperiod.