GEMENSAMT PRESSMEDDELANDE 2019-12-02

Ett svenskt radioutbud måste höras i svenska bilar

Sveriges Radios, NENT Groups och Bauer Medias gemensamma uttalande om nya krav på digitala radiomottagare i bilar. Kravet bör även omfatta FM-mottagare.

Allmänhetens möjlighet att lyssna på svensk FM-radio i bilar måste tryggas. När regeringen nu föreslår att alla bilar ska ha en digitalradio-mottagare är det väsentligt att kravet utvidgas till att även omfatta FM – det sätt som de allra flesta människor nås av ett svenskt radioutbud.

Det har konstaterats många gånger de senaste åren – det är en guldålder för ljud. Konsumtionen av strömmad musik och on demand-material har ökat snabbt. Poddmarknaden exploderar världen över.

Samtidigt lyssnar runt 90 procent av befolkningen fortfarande på radio via vanliga FM-apparater och runt 90 procent av all linjär radiolyssning i Sverige sker fortfarande via FM. Här erbjuder svenska kommersiella radiobolag sida vid sida med Sveriges Radio  ett fantastiskt och mångfacetterat utbud riktat till en svensk publik. Detta syns inte minst i att NENT Groups Rix MorronZoo vann årets radioprogram 2019. Bauer Medias Gry Forssell vann årets programledare 2019. Och Sveriges Radios Bibi Rödöö är pristagare år 2019 för Lukas Bonniers Stora Journalistpris för sitt arbete med Sommar i P1.

Framgångarna kan dock inte tas för givna. Nya plattformar för ljudinnehåll växer fram i hemmet, i mobilen och även i bilar.  De bygger i stor utsträckning på internetdistribution och möjliggör för företag från hela världen att nå en publik i Sverige.  Många aktörer – inte minst multinationella digitala företag – slåss om att ta en tydligare position i det nya medielandskapet där kontrollen av hur innehållet görs tillgängligt bestäms av den enskilda plattformen.

Idag avslutas remisstiden för regeringens förslag om att alla nya bilar i Sverige från och med den 21 december 2020 ska ha en digitalradio-mottagare. Vi har alla haft synpunkter  på förslaget som har sitt ursprung i ett EU-direktiv som antogs förra året och som är tänkt att stötta de EU-länder som överväger en övergång från FM till digital radio.

Sverige är dock inte ett av de länder som just nu överväger en övergång till digital radio. Vanlig FM-radio står sig mycket starkt och har en unik förmåga att nå nästintill hela befolkningen.[1] Sveriges Radios försök med digitala radiosändningar når idag 42 procent av befolkningen och NENT Group bygger ut sina digitala sändningar i DAB+ och räknar med att under 2020 nå över hälften av Sveriges befolkning via den tekniken.

Därför välkomnar Sveriges Radio, NENT Group och Bauer Media regeringens förslag. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att eftersom FM står sig så starkt i Sverige och ser ut att göra det under en längre tid behöver regeringen utvidga kravet till att även omfatta FM-mottagare i bilar.

Utan ett sådant krav riskerar det att bli svårare för publiken att hitta ett svenskt radioutbud i bilar. Konsekvensen kan också bli att branschen får svårt att upprätthålla ett starkt ”dual system” – ett starkt Sveriges Radio sida vid sida med starka svenska kommersiella medier som erbjuder ett högkvalitativt utbud för en publik i Sverige.

Ett krav på digitalradio-mottagare i bilar utan ett motsvarande krav på FM-mottagare missar en annan viktig faktor, beredskapsperspektivet. Det försummar vikten av allmänhetens möjlighet att ta emot VMA och kärnkraftslarm oavsett var de befinner sig i landet. Sveriges Radio har ett viktigt uppdrag att sända VMA som via FM-nätet kan nå 99,8 procent av befolkningen.

Cilla Benkö, vd Sveriges Radio: ”Det är väsentligt att Sveriges Radio och kommersiell radio har de förutsättningar som krävs för att fortsatt kunna höras i bilar och bygga relationer med lyssnarna som sedan kan utvecklas via våra andra distributionssätt.

Christer Modig, vd NENT Group: ”FM-radio står stark i Sverige och nu när alla bolagen har rikstäckning är det dags att börja bygga ut digitalradion. Svensk radio behöver fler kanaler för att kunna konkurrera med de globala jättarna och det går bara digitalt. DAB+ och FM kommer att sända parallellt under flera år, därför är det bra om regeringen ser till att båda mottagarna finns i nya bilar.

Staffan Rosell, vd Bauer Media: ”FM kommer under överskådlig framtid att vara den huvudsakliga distributionsformen för radiosändningar i Sverige. Det är därför av yttersta vikt för svenska radiobolag och för våra lyssnare att FM-mottagare även fortsättningsvis finns i alla bilar.

Kontaktpersoner för ytterligare kommentarer:

Sveriges Radio: Jan Peterson, strategichef, via växeln 08-784 5000 eller jan.peterson@sverigesradio.se

Bauer Media: Staffan Rosell, vd, staffan.rosell@bauermedia.se

NENT Group: nås via telefon 08-562 025 00


[1] Enligt Sveriges Radios tillstånd ska FM-sändningarna nå 99,8% av befolkningen. NENT GROUPs nationella tillstånd för RIX FM omfattar 81% av befolkningen medan Bauer Medias nationella tillstånd för Mix Megapol omfattar 83% av befolkningen.