Licensjakt på lodjur

Fyra lodjur får skjutas i Östergötland

0:25 min

Länsstyrelsen har nu fattat beslut om licensjakt på lodjur. Totalt får fyra lodjur skjutas under 2020 års licensjakt som äger rum i mars månad.

Det är första gången som licensjakt på lodjur i Östergötland förekommer i modern tid och syftet är att närma sig förvaltningsmålet som är sju årliga föryngringar.

Enligt det senaste inventeringsresultatet har länet tio lodjursföryngringar, vilket motsvarar ungefär 55 lodjur i Östergötlands län.

Länsstyrelserna i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län har beslutat om licensjakt på sammanlagt 14 lodjur i vinter under mars. Flest blir det i Kalmar län med åtta djur i tilldelning. I Östergötland får fyra lodjur fällas och i Jönköpings län två.