Korallrev

Papegojfiskarna tycks bli fler vid korallblekning

1:11 min

Många av världens korallrev mår dåligt just nu. Och därmed far också många fiskar vid reven illa. Men det tycks finnas färggranna undantag.

Det handlar om flera arter av papegojfiskar, som undersökts i en studie från bland annat Stora barriärrevet i Australien.

Forskarna kunde se att antalet papegojfiskar var extra högt i områden där korallerna var blekta. Och blekta koraller är ett tecken på att korallerna är på väg att dö, bland annat på grund av höjda vattentemperaturer. Fiskarna var också ofta extra stora.

Studien bekräftar därmed tidigare studier som visat samma sak. Varför det är så här vet man dock mindre om, skriver forskarna.

Men en teori som de för fram är att bakterier och alger frodas på de skadade koralldelarna. Och att just dessa alger och bakterier sedan blir mat åt papegojfiskarna.

Och i längden kan papegojfiskarna göra korallreven en tjänst eftersom frånvaron av till exempel alger gör det lättare för korallerna att återhämta sig.

Michael Tedengren, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet, kommenterar dock att döende koraller, i längden inte är så bra heller för papegojfiskar.

– Det är förmodligen en kortvarig effekt, och på längre sikt - om korallreven försvinner - så försvinner även Papegojfiskarna, åtminstone de som livnär sig av korallvävnad, säger han.

Referens: Taylor et al. "Synchronous biological feedbacks in parrotfishes associated with pantropical coral bleaching" Global Change Biology, 2019. Doi:10.1111/gcb.14909.