حزب دموکرات‌های سویدن: افراد تازه‌وارد به مکاتب جداگانه بروند

3:44 min

مسئول آموزش حزب دموکرات‌های سویدن، ریچارت یومسهوف، در مقاله‌ای در روزنامه سونسکاداگبلادیت می‌نویسد که دولت باید مکاتب مخصوص با خوابگاه برای دانش‌اموزان مشکل‌ساز ایجاد کند. به این ترتیب دولت باید مسئولیت دانش‌اموزانی را به عهده بگیرد که برای دیگر دانش‌اموزان و آموزگاران مشکل‌افرینی می‌کنند و یا محکوم به جرائم شده‌اند. در این مکاتب باید دسپلین، پیداگوژی، قوانین مشخص و ارزش‌های تربیتی حکمفرما باشد.

برعلاوه، این حزب خواهان ایجاد مکاتب جداگانه برای افراد تازه‌وارد شده‌است. بعد از آن‌که این افراد زبان سویدنی را خوب یاد گرفتند و آماده شرکت در صنف عادی شدند، به صنوف عادی فرستاده شوند.

آزیتا داعی که چندین سال از جوانان تنهای تازه‌وارد سرپرستی کرده، در مورد این پیشنهاد چنین می‌گوید:

- اگر این جداسازی برای یک دوره گذراست، خوب است ولی نباید این پروسه در تمام دوره‌های آموزشی عملی شود.

به باور آزیتا داعی، این روش برای سود افراد تازه وارد است.