Bok om fakta till gymnasielever

12 min
  • Alla elever som går sista året på gymnasiet kommer nu i jul att få boken "Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender". 
  • Boken är skriven av författaren Åsa Wikforss, professor i teoretisk
    filosofi vid Stockholms universitet - och tillträdande akademiledamot, stol nummer 7. Men det är kompositören, entreprenören, musikern och förläggaren Björn Ulvaeus som delar ut boken.
  • Hör dom båda i Studio Ett.