Pisa-mätningen

Kunskaperna hos svenska elever fortsätter uppåt

1:33 min

I Sverige har eleverna i nionde klass förbättrat sina kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, visar den senaste kunskapsmätningen Pisa, som görs av organisationen OECD.

För sex år sedan kom den så kallade Pisa-chocken. I alla tre ämnen som Pisa mäter – läsförståelse, matematik och naturvetenskap – störtdök kunskaperna hos svenska 15-åringar till under snittet för OECD-länderna.

För tre år sedan vände kunskapskurvan uppåt och dagens resultat visar att kunskaperna hos svenska elever fortsätter uppåt, för att statistiskt signifikant ligga över genomsnittet i OECD i alla tre ämnena.

  • I läsförståelse ökar Sveriges poäng från 500 till 506.
  • I matematik ökar poängen från 494 till 502.
  • I naturvetenskap ökar poängen från 493 till 499.

Sett till de senaste sex åren har andelen lågpresterande elever i matematik minskat med 8 procentenheter och andelen högpresterande ökat med fem procentenheter.

I läsförståelse har gapet mellan starka och svaga elever ökat, något Pisa bedömer beror på alltfler elever med utländsk bakgrund. Samtidigt är Sverige det land i undersökningen där störst andel 15-åringar uteslutits från att genomföra Pisa-testet, 11 procent, på grund av att de varit nyanlända.

Högst upp i Pisa:s topplista i alla tre ämnen kommer fyra storstäder i Kina, tätt följd av tvåan Singapore. De har mellan 50 och 90 poäng mer än Sverige.

Finland kommer som vanligt före Sverige i mätningarna, men högst placering av Europas länder i alla ämnen får Estland som också lyckats få bra resultat i de senaste Pisa-mätningarna.