Analys

”Hemmaplan för SD, bortaplan för S”

2:12 min

Sverigedemokraterna fick idag sin högsta siffra någonsin i Statistiska Centralbyråns mätningar, och Socialdemokraterna sin lägsta. Den troligaste förklaringen är debatten om gängkriminaliteten, menar Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach.

Kommentar/analys: Detta är en kommenterande publicering. Sveriges Radio är oberoende och agerar inte i något politiskt partis, intresseorganisations eller företags intresse.

– Vi har i ett par års tid haft en intensiv mediebevakning och debatt om brottsligheten, och i höst blev den glödhet. Det har satt fart på debatten om migrationen igen. Många kopplar ihop brottsligheten och invandringen, det ser vi till exempel när vi mäter sociala medier. Och väljarna ger Sverigedemokraterna högre betyg när det gäller migration än Socialdemokraterna. Moderaterna fokuserar helt på debatten om brott, denna gång ser det ut att ha gynnat dem men Sverigedemokraterna gynnas mera.

– Dessutom bör man lägga till att sittande regeringar brukar tappa, över hela västvärlden. Partier som har makten retar vissa väljare och gör andra besvikna.

Varifrån hämtar Sverigedemokraterna sina väljare?

– Framförallt från Moderaterna. Så var det även i valen 2014 och 2018, enligt valforskarna vid Göteborgs universitet, så det har pågått väldigt länge. Moderaterna har försökt få tillbaka de här väljarna ända sedan Anna Kinberg Batra tog över efter Fredrik Reinfeldt men har inte hittat metoden.

I SCB-mätningen är Socialdemokraterna större än Sverigedemokraterna trots SD:s uppgång, och det var väntat, säger Fredrik Furtenbach.

– Sverigedemokraterna har inte varit största parti i någon mätning som bygger på att intervjupersonerna dras slumpmässigt, den traditionella mätmetoden. Men alla institut visar att de vuxit i höst och ligger högt.

Vad säger mätningen om regeringsalternativen?

– En regering med Moderaterna och Kristdemokraterna stödda på Sverigedemokraterna får ihop 47,5 procent i den här mätningen. Eftersom Vänsterpartiet i praktiken ingår i Stefan Löfvens regeringsunderlag skulle det inte räcka. Om siffrorna skulle stå sig behöver Moderaterna och Kristdemokraterna till exempel locka tillbaka Liberalerna.

– Att Sverigedemokraterna är större än Moderaterna väcker ju också många frågor om ett sådant regeringsalternativ, en är förstås vilket pris Sverigedemokraterna skulle ta för att stödja en regering i det läget.

Kristdemokraternas och Liberalernas resultat är också intressanta, säger Fredrik Furtenbach.

– Kristdemokraterna gör ett jättetapp, främst till Sverigedemokraterna. De får ändå en god siffra i ett historiskt perspektiv, men låg på topp kring förra mätningen. Väldigt stor del av deras publicitet har handlat om att de varit framgångsrika i opinionen och de föll i samband med EU-valet och debatten om aborter. De har inte heller någon stark profil på lag och ordning i väljarnas ögon.

– Liberalerna å sin sida slipper slå bottenrekord denna gång, men det är inte statistiskt säkert att de ligger över riksdagsspärren.

Det finns ju många mätningar, varför är intresset så stort för SCB:s?

– SCB-mätningen stor, 4645 svarande denna gång. Och SCB har en lång obruten serie av mätningar. Men framförallt handlar det om metoden, den är öppen, dyr och ambitiös, och stämmer med klassisk statistisk teori. SCB drar deltagarna slumpvis och anstränger sig sedan för att nå just dem. Opinionsföretagen brukar förr eller senare ersätta personer som inte svarat.

– SCB är kända för att mäta på våren och senhösten, men testar sin metod i samband med vall. De mätningarna har kommit närmare valresultatet än opinionsföretagen.

Nackdelen med SCB:s mätningar kan vara den långa insamlingsperioden, säger Fredrik Furtenbach.

– Intervjuperioden är en hel månad, och de flesta intervjuer görs i början. I lägen där opinionen ändras snabbt har det inneburit att SCB inte fångat upp hela förändringen.