Ökar bland väljarna

SD: Vi gör allt rätt

0:45 min

– Vi har pekat under en längre period på problemen som finns i samhället med kriminalitet och bristande välfärd, säger Jan Svensson, ordförande för Sverigedemokraterna i Östergötland.

Sverigedemokraterna får 22,6 procent i SCB:s novembermätning, en rejäl uppgång från maj då noteringen var 17,1.