Natur

Vattnet knyter ihop våra landskap

2:18 min

Sjöar, hav och vattendrag är inte bara viktiga för att knyta ihop oss människor utan också för att knyta ihop naturen. Och då kan man inte stirra sig blind på läns- och kommungränser. Det säger Sandra Wärn som jobbar med "Grön infrastruktur" vid Länsstyrelsen i Gävleborg.

– Det gäller att samarbeta många aktörer för att se till att ett vattendrag, som till exempel Dalälven, mår så bra som möjligt.

Är det målet att få till exempel en lax att vandra hela vägen från havet till fjällen där Dalälven har sitt ursprung?

– Det är ett exempel på någonting som skulle kunna vara en bra Grön infrastruktur. Sedan vet jag inte om laxen vill vandra så långt, säger Sandra Wärn.