Klimatförändringarna

Enkla åtgärder kan minska risken för översvämningar

2:29 min

De flesta svenska kommuner har inte rustat sig för att klara översvämningar. Nu visar forskning på en anpassad stadsdel i Malmö att ganska enkla åtgärder kan minska skadorna på hus och hem drastiskt.

Hör mer i Klotet!

– Det var tio gånger fler försäkringsärenden på omkringliggande områden än vad man hade här, berättar Tobias Emilsson som är forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Han och en kollega har studerat hur stadsdelen Augustenborg klarade skyfallet i Malmö den 31 augusti 2014 - ett av de värsta regn som drabbat en svensk stad.

När vi går runt i den så kallade ekostad, som 50-talsstadsdelen Augustenborg blev vid en upprustning på 90-talet, ser vi genast ett antal dammar med fontäner och änder. De är inte bara fina utan har också en viktig roll i att fånga upp vattenmassor när det behövs.

Små kanaler som liknar förvuxna rännstenar löper utmed gatorna och gröna tak fångar också uppmärksamheten. Men mindre synligt är att lekparker och grönytor har sänkts ner för att kunna hålla kvar vatten vid behov, och att det har byggts en separat utloppsledning för regnvattnet ända bort till Malmö kanal.

Nyckeln i alltihop är att låta regnvattnet vara kvar uppe på ytan i stället för att leda ner det i gatubrunnar där det blandas med avlopp från hushållen. Avloppsledningarna kan aldrig ha den kapacitet som krävs för att klara ett riktigt skyfall.

I studien såg Tobias Emilsson alltså att det efter skyfallet 2014 bara var en tiondel så många försäkringsärenden här jämfört med stadsdelarna intill som inte har anpassats på ett sådant här sätt. Någon skillnad syntes inte när de studerade översvämningar som hänt före anpassningen av Augustenborg.

– Man har pratat väldigt länge om de här gröna strukturerna, hur bra de är. Men här är det ju hårda fakta som visar att de verkligen spelar roll, att man sparar pengar och att de bidrar till en bättre stadsmiljö, säger Tobias Emilsson.

Referens: J. Sörensen, T. Emilsson, Evaluating Flood Risk Reduction by Urban Blue-Green Infrastructure Using Insurance Data. Journal of Water Resources Planning and Management, Vol. 145, Issue 2 (February 2019). DOI: 10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0001037

Svensk sammanfattande artikel: Sörensen, J. (2018) Pluviala översvämningar i stort och smått. Tidskriften VATTEN, 74(4): 207–220.