Utbildning

Rektor om att var tionde elev uteslutits från Pisa-mätningen: Det oroar lite

0:58 min

En punkt i Pisa-mätningen där Sverige sticker ut är att Sverige är det land där störst andel 15-åringar uteslutits från att genomföra testet – något som oroar Sven-Erik Nilsson, rektor på Slättängsskolan i Kristianstad.

  • Kunskaperna hos de svenska 15-åringarna har förbättrats, enligt den senaste Pisa-mätningen som presenterades i dag.
  • Ämnena som testas i Pisa-undersökningen är läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

 Om man plockar bort elva procent av eleverna så ger det kanske inte riktigt en rättvis bild.