32 elever

Skola kan läggas ner

2:00 min

I en enkät så frågar politiker i Mullsjö kommun föräldrar om de kan tänka sig att deras barn byter till Sandhem, för att öka antalet elever på skolan.

Hamid Zafar är skolchef i Mullsjö kommun, och han satt med på Barn- och utbildningsnämndens möte där man beslutade om att skicka ut enkäten.

– Tanken är inte att vi ska fatta beslut utifrån enkäten, utan det är helt enkelt en undersökning, säger Hamid Zafar.