Skolstrukturförändringar

Nya besked om skolnedläggningar i Sundsvall

0:53 min
  • Bara tre av de fem tänkta skolorna i Sundsvall läggs ner enligt det förslag som barn- och utbildningsförvaltningen lämnar till politikerna.
  • Runsviks skola och Kyrkskolan föreslås läggas ner till hösten 2020 och Österro skola kommer uppgå i Bergåkers skolområde och på sikt ska eleverna flyttas över, då kommer även Österro läggas ner.
  • Vi tycker att vi har lyssnat på så många vi har kunnat på den här tiden och att vi har fått ihop ett förslag som känns bra, säger skolchef Urban Åström.