Mystiska klumpar har flutit i land vid Torhamn

0:36 min

Det har flutit iland en stor mängd paraffinliknande klumpar längs strandlinjen vid Torhamn i det sydöstra hörnet av Karlskrona kommun.

Kommunen, räddningstjänsten och Kustbevakningen arbetar nu med att se över hur stor del av kustlinjen som är drabbad.

I december 2014 inträffade en liknande händelse. Analyser visade då att det var paraffin som sköljts ut vid rengöring av fartygstankar, varför det kan antas vara samma typ av förorening nu.

Kommunen avråder från att hantera klumparna tills dess att analyser på klumparna är utförda.