”Så pass dålig jämlikhet”

Oppositionens kritik mot Pisamätningen

1:52 min

Svenska elevers förbättrade resultat i Pisamätningen är ett styrkebesked,  men undersökningen visar också att det finns problem. Det anser företrädare för oppositionspartierna.

– Det är glädjande, och det visar att Liberalernas reformer som fokuserar på kunskap nu ger resultat. Det här är ju första gången som Pisa-mätningen verkligen mäter den liberala skolan i Sverige, säger Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni.

Fler nationella prov, betyg i årskurs sex, lärarlyftet och införande av lärarlegitimationer är några av de senaste årens enskilda reformer som har bidragit till uppgången i Pisa-mätningen, anser Liberalerna.

Men det krävs fortsatta åtgärder för att komma till rätta med bristerna i likvärdighet, säger Nyamko Sabuni. Mest angeläget är att förstatliga skolan, en fråga som ska utredas inom ramen för det så kallade 73-punktsprogrammet, som regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har enats om.

– I dag så ser vi att det är kommunernas ekonomiska situation som avgör om man går i en skola med resurser, utbildade lärare eller inte. Genom att staten kan ta över ansvaret för skolan så kommer vi att se till att alla skolor runt om i landet får de resurser de behöver, och jag tror att det är den enskilt viktigaste som vi kan genomföra nu framåt.

Vänsterpartiets utbildningspolitiske talesperson Daniel Riazat säger att det självklart är glädjande att Pisa-resultaten går upp. Men han är oroad över ojämlikheten i den svenska skolan.

– I det här fallet menar jag också att regeringen och Anna Ekström bör ta på sig ett ansvar för att jämlikheten är så pass dålig i svensk skola och att klassamhället återspeglas så pass tydligt.

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin tycker också att det finns resultat i undersökningen som är bekymmersamma. Det handlar om att 11 procent av 15-åringarna har uteslutits från att delta i undersökningen på grund av att de varit nyanlända. Det är störst andel av alla länder i Pisa-studien.

– Hade de 11 procenten faktiskt varit med hade det visat ett helt annat resultat, och det är egentligen det som är i svensk skola.