Svensk skola

Specialpodd: Om framgångarna och bristerna i Pisa-mätningen

17 min

Den stora PISA-mätningen för fyra år sedan chockade beslutsfattare och skolansvariga i landet. Den undersökningen visade att svensk skola rasat i kunskapsnivå jämfört med andra länder. Därför gav dagens nya Pisa-mätning en lättnadens suck hos många. Resultaten har lyft. Men fortfarande finns det moln på himlen.

Det var svenska framgångar i den nya Pisa-undersökningen där svenska elever höjde sina resultat i både matematik, naturkunskap och läsförståelse jämfört med den förra mätningen.

Men samtidigt pekar mätningen på stora brister när det gäller likvärdigheten. Alltså att alla elever ska få en likvärdig utbildning utifrån sina förutsättningar och behov.

Men vad betyder beskedet egentligen? Är allt bra nu i den svenska skolan?

En specialpodd med valda delar ur Ekots rapportering om den senaste Pisa-mätningen.

Hör Sveriges Radios skolreporter Bengt Hansell.

Programledare: Marcus Nilsson
Producent: Lasse Boström
Tekniker: Marie Persson