Livsmedel

Spår av nervgift i var femte citrusfrukt

1:40 min

Var femte citrusfrukt i Sverige bär spår av ett bekämpningsmedel som kan skada nerverna och hjärnans utveckling. Det visar stickprover från Livsmedelsverket efter nervgiftet klorpyrifos som EU-kommissionen vill förbjuda.

Mer än var femte citrusfrukt som Livsmedelsverket testat i år innehöll spår av klorpyrifos, ett av världens vanligaste insektsbekämpningsmedel.

Mängderna var under gränsvärdena, men i somras gjorde EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA i somras en ny bedömning och nu vill EFSA och EU-kommissionen att ämnet förbjuds, vilket medlemsländerna ska rösta om i veckan.

– De största mängderna sitter i skalet och exponeringen har minskat, bland annat i gravida kvinnor, säger toxikolog Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket.

– Men man har sett att just foster eller hjärnans utveckling är känsligare än man trott tidigare och det är svårt att fastslå en säker nivå.

Borde klorpyrifos totalförbjudas?

– Ja, vi har länge sett att just klorpyrifos har varit ett problematiskt ämne, säger Widenfalk.

– Det uppfyller inte säkerhetskraven helt enkelt och därför är det bara bra om det inte får användas längre.

Forskarassistenten Axel Mie på Karolinska institutet säger att oberoende studier länge visat att nervgiftet klorpyrifos skadar hjärnan hos foster och små barn men att det var först när hans grupp fann samma slutsatser i rådata från en industrifinansierad studie som EU:s myndigheter började reagera.

– Godkännanden är i stort sett baserade på studier som finansieras från industrin. Jag har med kollegor granskat en sådan studie av klorypyrifos och där har vi hittat att klorpyrifos påverkar hjärnans arkitektur när man utsätts för det under hjärnans uppbyggnad, vilket inte hade rapporterats i den industrifinansierade studien.

Genomsnittssvensken har "en faktor 5-10 kanske i genomsnitt" för mycket klorpyrifos i kroppen skriver Axel Mie till Ekot.

Coop och Axfood säger sig vara på väg att fasa ut ämnet.

– Det är inte realistiskt att den svenska branschen kan få bort det på egen hand, säger dock ICA:s presschef Ola Fernvall.

Varför går ni inte bara över till ekologiskt tills det finns konventionella alternativ utan klorpyrifos?

– Ekologiskt finns det inte i den mängd att det kan täcka upp för hela konsumtionen. Det är inte en prisfråga.

Klorpyrifos får inte användas i svensk odling och utomlands inte heller i ekologisk odling.

EU-förslaget handlar om att fasa ut nervgiftet snabbare än vanligt med början 1 februari.