Mellerud

Projekt ska hjälpa utrikesfödda kvinnor till jobb

2:08 min

Trappa upp är ett projekt med stöd från tillväxtverket som ska hjälpa utrikesfödda kvinnor att komma närmare arbetsmarknaden.

Och under tisdagen hade projektet Trappa upp invigning i sin lokal i Mellerud, men projektet drog igång redan i april.

I lokalen kan projektdeltagarna göra det de är bra på samtidigt som de lär sig mer om arbetsmarknaden och företag.

– Vi vet att kvinnor med utrikesbakrund står längst ifrån arbetsmarknaden så det är de som behöver mest stöd, säger Marie Pettersson som är projektkoordinator för projektet Trappa upp.