امروز دادگاه قتلهای دوگانه در منطقه سترا، برگزار می‌شود

1:38 min

در بهار سال جاری دو مرد جوان در یک زیرزمینی در منطقه سترا در جنوب استکهلم به ضرب گلوله کشته شدند. امروز دادگاه مردهای مظنون به این دو قتل برگزار می‌شود.

جسد این جوان‌های کشته شده که ۱۸ ساله و ۲۱ ساله بودند، یک روز بعد از وقوع حادثه در زیرزمینی پیدا شد. جسد این دو جوان مقتول در حالتی که به صورت برهنه، نشسته بودند و به سویشان شلیک شده بود، پیدا شده است. توراستین الم، پُلیس در جنوب استکهلم می‌گوید:

- من در وظیفه مدت طولانی کار کرده‌ام ولی چنین چیزی را در گذشته تجربه نکرده‌ بودم. این صحنه‌ها مرا به یاد قتل‌های گروه‌های موادمخدر در مکزیکو می‌اندازد.

در همان هفته در ماه اپریل یک مرد جوان دیگر در آن منطقه کشته شد. پُلیس معتقد است که این قتل با آن دو قتل قبلی ارتباط دارد.

پُلیس همچنین به این باور است که این قتلهای دوگانه در رابطه با فعالیت باند‌های جنایی انجام یافته‌است. با وجود اینکه هیچ فردی در منطقه حاضر به شهادت دادن نیستند، ولی پُلیس به این باور است که دو مرد مظنون محکوم خواهند شد. شواهد پُلیس براساس تماس‌های تلفونی و تصاویر کامره‌های(دوربین) مداربسته استوار است.