Antarktis

Antarktis is påverkas av – Antarktis is

0:41 min

Tunnare is på haven runt Antarktis gör att isen på Antarktis landyta snabbare hamnar i havet.

Det menar forskare från bland annat brittiska Northumbria universitetet. De har kombinerat satellitbilder mellan åren 1994 och 2017, med en ny beräkningsmodell för isens rörelsemönster.

Och de kunde då se ett tydligt samband mellan ett allt tunnare islager runt haven - och landisens allt snabbare väg mot just havet. Och att det ena faktiskt tycks leda till det andra.

Referens: Gudmundsson et al. "Instantaneous Antarctic ice‐sheet mass loss driven by thinning ice shelves". Geophysical Research Letters, 2019. Doi: 10.1029/2019GL085027.