O sitjaripe phaj rom andej iskoli chi zal angle

5:16 min

O sitjaripe ande iskoli phaj o romano nationalno minoriteto sar sikavelpe naj dosta. La skolaki ministerka Anna Ekström phenel o sitjaripe le iskolenge si jekh musaj.

Ande Svedoske iskoli musaj the sitjarelpe phaj panz nationalna minoriteti, zidova, rom, samer, sverigefinnar thaj tornedalingar. O sitjaripe sita zal kaj sako savoro/ elev andej iskoli paj nationalno minoritetongi kultura, shib, religia thaj historia. De inke naj but so sitjarelpe phenel o Ivan Kuzhickov projekt ledare phe omrodets uväckling ando  Adolsberg Helsinborg.

O sitjaripe naj dosta so delpe andej skoli thaj i diskriminacia o mobning inke zal phej romane shavora.

I dar khatar i diskriminacia kerel, but shavora chi troman the phenen khe von si rom. De ande Svedoske iskoli naj slobodo kade jekh shavoro the trubuj the trajil perdal, phenel la skolaki ministerka Anna Ekström.

Si zurale reglura savala musaj the tordjaren tele i diskriminacia thaj o mobning phenl i ministerka Anna Ekström. De ame gelam maj dur the pusas så i kommuna kerel phe kado pusipe. Shunen so o Marion Wydow anda RIKC phenel.