مالیات بر قمار پول بیشتری در بودجه دولت می‌ریزد

1:52 min

به زودی قانون مالیات بر قمار یک ساله می‌شود، در این مدت افزایش چشمگیری در درآمد دولت در این رابطه دیده‌ می‌شود.

تی تی کمپلتو، سخنگوی رسانه‌ای اداره مالیات در مورد درآمد دولت چنین می‌گوید:

- از ماه جنوری تا اکتوبر ما ۳،۱ میلیارد کرون درآمد از مالیات بر قمار دریافت کرده‌ایم.

در ماه جنوری سال جاری دولت حق انحصاری در بازار قمار را از بین برد. این تغییر به شرکت‌های خصوصی نیز زمینه فعالیت را ایجاد کرد. شرکت‌های خصوصی در صورتی امتیاز فعالیت در بازار قمار را دریافت می‌کنند که از عاید به‌دست‌امده ۱۸ درصد مالیات به دولت بپردازند.

- درآمد از مالیات بر قمار در ماه‌های مختلف متفاوت است. در ماه اکتوبر بیشترین پرداخت مالیات از شرکت‌های قمار را داشتیم.

اگر پرداخت مالیات بر قمار در ماه‌های نوامبر و دسمبر مانند ماه اکتوبر شود، عاید دولت از این بخش به ۳،۷ میلیارد کرون خواهد رسید. مبلغ بزرگی است ولی مربوط این می‌شود که این مبلغ را با چه مالیات دیگر مقایسه میکنیم.

- اگر مالیات بر تنباکو را در نظر بگیریم، درآمد ما در حدود ۱۴ میلیارد کرون در سال است.