Utbildning

Skolinspektionen drar in tillstånd för skola i Hudiksvall

1:53 min

Skolinspektionen meddelar nu att man drar in tillståndet för MTH-skolan i Hudiksvall. Har bland annat brutit mot skollagen.

Skolinspektionen har tidigare gjort en tillsyn på skolan, och enligt SVT Gävleborg har elever i behov av särskilt stöd inte fått det, och lärare utan giltig legitimation har satt elevers betyg, något som inte är är tillåtet enligt skollagen.

– Det är jättetråkigt att det har blivit såhär, säger Hudiksvalls kommuns grundskolechef Ulf Carlsson meddelar att alla skolans elever kommer erbjudas platser i de kommunala skolorna.

Beslutet om nedläggning gäller från och med 30 december, men kan överklagas. Beslutet gäller i så fall tills vidare i avvaktan på ett avgörande från domstol.